Raadhuisstraat en Hoogstraat veiliger maken

Zaanstad is voornemens om de Lagedijk in de Koog a/d Zaan opnieuw in te richten Dit betreft het gedeelte tussen de Raadhuisstraat 86 tot Hoogstraat 8. Het gaat om een primaire/ regionale fietsverbinding. De weg zal meer worden ingericht als een 30 km zone.
Zaanstad vraagt om inbreng vanuit de Fietsersbond, die geven we graag.

Het gehele traject Raadhuisstraat, Hoogstraat en Lagendijk in Koog aan de Zaan, tussen Leliestraat en Guisweg, is gevaarlijk voor fietsers. Het is sympathiek om een deel van de Hoogstraat aan te passen, maar dat is onvoldoende. Aanpassingen zijn voor het hele traject nodig.

Sinds Albert Heijn zijn parkeerterrein illegaal heeft ontsloten via de Raadhuisstraat rijden veel automobilisten er vanaf de Leliestraat naar toe. Daardoor is de verkeersdruk op dit traject toegenomen. We adviseren de inrit op de Raadhuisstraat te sluiten, zodat het verkeer van en naar Albert Heijn gebruik maakt van de Provincialeweg.
 
Naast de toegenomen verkeersdruk in deze smalle tweerichtingenstraat vertonen automobilisten gevaarlijk rijgedrag door in te halen waar dat niet kan. Er wordt nauwelijks voldoende passeerruimte in acht genomen waardoor fietsende tegenliggers klem worden gereden. Al enige tijd parkeren bewoners van de Raadhuisstraat hun auto’s half op de straat, maar fietsers moeten daar nog steeds onbeschermd langs. Het parkeren langs de Raadhuisstraat is een punt dat aandacht behoeft.
Bovendien houdt een aantal automobilisten zich niet aan de geldende snelheidsbeperking.
 
 
Wij stellen dan ook de volgende maatregelen voor om de verkeersveiligheid te bevorderen en de aantrekkelijkheid voor fietsers en voetgangers te verhogen;
 

. Pas het hele stuk tussen Leliestraat en Guisweg aan en niet alleen dat korte stukje aan de Hoogstraat.
. Maak de straat autoluw
. Sluit de illegale parkeerplaats bij Albert Hein, in elk geval de inrit op de Raadhuisstraat. Dat zal dat de verkeersdruk verlagen en de fietsveiligheid verhogen.
. Verminder het aantal parkeerplaatsen op de Raadhuisstraat: stel parkeren in aan nog maar aan één zijde. De ruimte die daarmee vrijkomt kan benut worden om het trottoir te verbreden.

hoogstraat van robw site
“De straat was al van de auto, het trottoir nu ook … Door de snel toegenomen verkeersdruk is het op de Raadhuisstraat al enkele jaren gewoonte om half op het trottoir te parkeren – bang als de eigenaren zijn voor afgereden spiegels. Fietsers moeten echter onbeschermd langs die drukte en voor anderen is er nauwelijks nog plaats meer. Hier kan geen rolstoel of rollator meer door …”

Categorieën