hard nodig vanwege toename treinverkeer

Ondertunneling van het spoor bij de Guisweg

Een “luie trap” kan simpelweg niet beschouwd worden als een fatsoenlijke fietsverbinding!

luie trap
De aansluiting van noord-zuid fietsverkeer (het snelfietspad langs de Provincialeweg) op de Guiswegtunnel verdient veel aandacht. Er wordt nu gedacht aan een luie trap. Zie de foto verderop. Een trap, dus in ieder geval afstappen. Maar het is voor een aantal fietsers een te zware klus om de fiets tegen zo’n trap op te duwen. En onmogelijk voor bijna alle elektrische fietsen, mensen met een klein kind in een zitje achterop of voorop. En voor bakfietsen, gehandicapten op driewielers, en zo kunnen we nog even doorgaan.

twee tunnels
De mooiste oplossing is twee tunnels. Een bij de Guisweg en een bij de huidige stationstunnel in het verlengde van de Stationsstraat naar de Wezelstraat.

De Fietsersbond spreekt zich uit voor twee tunnels. Beide tunnels dienen een andere doelgroep: bij de Stationsstraat betreft het bestemmingsverkeer (treinreizigers, zwembadbezoekers, sporters en bewoners van naastgelegen woonwijken); bij de Guisweg betreft het doorgaand verkeer (forensen tussen Haarlem en Purmerend of Alkmaar, scholieren, toeristen).

luie trap
Luie trap bij de Westerwateringtunnel

Wij kunnen ons niet vinden in een “luie trap” die de Guistunnel met het snelfietspad langs het spoor moet verbinden. Er zijn betere oplossingen om bijvoorbeeld van Rooswijk naar de Hempont of van Wormerveer naar de Buitenhuizerpont te fietsen. Bovendien biedt de luie trap een onvoldoende gelijkwaardig alternatief voor gebruikers van andere dan standaard fietsen.
Wij willen graag een aansluiting via een brede hellingbaan naar de tunnel. Dat is vergelijkbaar met de aansluiting op de Westerwateringtunnel, maar hij moet veel overzichtelijker en minder steil.
Er is ook een mogelijkheid gepland om vanaf het snelfietspad eerst de Provinciale weg over te steken en dan met een lus naar het begin van de tunnel te gaan. Dit is een wezenlijke verslechtering van de huidige situatie waar je direct links- of rechtsaf de spoorbaan overgaat.

Zie de download voor ons volledige standpunt.

msword ⋅ 59 KB

Guiswegtunnel advies

Download

Categorieën