Rondweg Westerkoog, 30 km per uur is het veiligst

De Fietsersbond Zaanstreek heeft ingesproken bij Zaanstad Beraad. Hieronder de tekst.

Ons verzoek aan de gemeenteraad is dat u met uw verkeerskundigen nog eens goed naar de veiligheid van deze weg kijkt, en dan vooral naar de maximum snelheid. Die zou wat ons betreft maximaal 30 km/u moeten worden.

Als Fietsersbond kijken we natuurlijk vooral naar de veiligheid van fietsers, maar ook naar die van voetgangers.
Het verkeer in Nederland is de afgelopen jaren steeds onveiliger geworden voor fietsers. Volgens het CBS is het aantal fietsslachtoffers in de afgelopen 10 jaar met zo’n 35% gestegen.

De veiligheid voor fietsers en ook voor voetgangers moet dus beter. Dat vindt het bestuur van Zaanstad gelukkig ook. In het coalitieakkoord staat dat de gemeente vanwege de verkeersveiligheid vóór 30 km-zones is. Dat is logisch en verstandig want als kwetsbare verkeersdeelnemers met 30 km/u worden aangereden dan overleven ze dat bijna altijd, maar bij 50 km/u is hun overlevingskans nog maar fifty/fifty.

Wij vinden het daarom moeilijk te begrijpen dat de gemeente voor deze rondweg een ontwerp heeft gemaakt dat de veiligheid niet serieus verbetert. Fietsers blijven net als nu de weg delen met gemotoriseerd verkeer dat 50 mag rijden. Het wordt alleen wel veel meer gemotoriseerd verkeer dan nu. Dat is niet veilig voor fietsers – en ook niet voor overstekende voetgangers trouwens. Dan heb ik het bijvoorbeeld over lagere-schoolkinderen die heen en weer naar de Watermolen of naar De Golfbreker moeten.

De gemeente vindt dat blijkbaar zelf ook geen veilige situatie want er wordt nu een adviessnelheid van 30 voorgesteld, en er komen snelheidsremmende maatregelen. Maar de maximumsnelheid blijft 50.
Als u net als ik wel eens in een auto rijdt dan weet u ook hoe automobilisten op adviessnelheden reageren: die worden helaas nogal vaak genegeerd.

De gemeente Zaanstad stelt dat dit ontwerp voorgeschreven wordt door de zogeheten Duurzaam Veilig-inrichtingsprincipes. Die principes betekenen onder andere dat een 50 km weg anders moet worden ingericht dan een 30 km weg.

In ‘Antwoorden op reacties van bewoners’ schrijft de gemeente daarover het volgende, ik citeer:
“Omdat de rondweg niet conform Duurzaam Veilig als 30km/uur kan worden ingericht, kan dit ook niet als zodanig formeel worden aangewezen. We kiezen daarom voor een adviessnelheid van 30km/uur.”

Deze zin vertaal ik graag even voor u in spreektaal:
“Helaas, helaas: de rondweg heeft zebra’s – en het verkeer op de rondweg heeft voorrang. Dus, hoe jammer wij het ook vinden, volgens de principes van Duurzaam Veilig kan dit geen 30 km-weg worden.
Wij weten natuurlijk ook dat een maximumsnelheid van 30 km/u veiliger is, maar ja ….. van Duurzaam Veilig mag de rondweg nou eenmaal niet echt veilig worden. Dus proberen we d’r met lapmiddelen maar het beste van te maken.”

Dit argument is net zo onzinnig als het klinkt. De inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig zijn principes, geen wettelijke voorschriften. Wegbeheerders worden geacht om die principes in de praktijk te brengen, maar ze moeten daarbij ook rekening te houden met de lokale omstandigheden. En dan kan je een 30km weg waar dat nodig is best een beetje anders inrichten. Met voorrangskruisingen bijvoorbeeld. Daar zijn landelijk echt wel voorbeelden van. Ik wijs bijvoorbeeld op het Zuideinde in Oostzaan.

Categorieën