N246 van Westknollendam naar West-Graftdijk

Herinrichting N246: situatie voor fietser is sterk verslechterd

De herinrichting van de N246 is niet te rijmen met de provinciale ambities meer ruimte te geven aan goede en veilige fietsverbindingen.

N246 herinrichting web
De fietser moet hier door een scherpe slinger, waardoor goed zicht op de rijbaan wordt verminderd. Kantbelijning en veilige bermen ontbreken. De fietser die hier van de weg raakt loopt vrijwel zeker zwaar letsel op.

“Gereed voor de toekomst! Betere doorstroming en veiliger voor de verkeersdeelnemer”. Met die ronkende teksten prijst de provincie Noord-Holland werkzaamheden op de N246 aan.

Die superlatieven betreffen dan de automobilist, want voor de fietser zijn zowel doorstroming als veiligheid ernstig verslechterd. Het tweerichtingsbromfietspad langs de N246 was met 2,40 meter altijd al te smal en dat is het nog steeds. Maar nu zijn de kruisingen op dat wegdeel ook nog eens gevaarlijk geworden omdat de fietser zich hier door scherpe slingers moet wringen die goed zicht op de weg belemmeren. Kantbelijning en veilige bermen ontbreken daar. Tot overmaat van ramp heeft de wegbeheerder ook gemeend de fietser op dit wegdeel overal uit de voorrang te halen – in strijd met de CROW richtlijnen. Wij vrezen voor ernstige ongelukken.

Samen met Fietsersbond afdeling Alkmaar hebben wij aan de bel getrokken. In een ambtelijk overleg werd duidelijk dat de gevaarlijke slingers en de omgedraaide voorrang blijven. Wel is toegezegd dat er nog eens naar de bermveiligheid gekeken zal worden. Erg mager. Dit zal bovendien pas na de bouwvak plaatshebben. Tot dan zullen de gevaarlijke bermen blijven. Eigenlijk is het hele fietspad nu zo gevaarlijk geworden dat het opgeheven zou moeten worden, maar dan valt een hele verbinding weg tussen de Zaanstreek en Alkmaar.
We blijven dit goed in de gaten houden.

Categorieën