corona

Kortere wachttijd verkeerslichten

Goede maatregel voor fietsers

De Fietsersbond heeft verzocht om meer en/of sneller groen voor fietsers bij een zestal verkeerslichten
in Zaanstad. In samenwerking met de provincie heeft Zaanstad onderzocht of en waar dit mogelijk is.

Dit heeft ertoe geleid dat de volgende 4 verkeerslichten zijn aangepast ten faveure van de fietser.

Guisweg – Lagedijk, (Julianabrug),
Guisweg – Provincialeweg,
Leliestraat – Zuideinde (Alexanderbrug),
Van Goghweg – Westzijde (Bernhardbrug).

De verkeerslichten op de Zaanweg – Edisonstraat (Zaanbrug) en Provincialeweg – Leliestraat zijn dermate verouderd dat aanpassingen op korte termijn niet mogelijk zijn.

Categorieën