over het spoor bij station Zaandam en de Houtveldweg

De Slinger voorlopig gesloten

De Slinger kan de eerste jaren niet voltooid worden doordat er bouwplannen zijn bij het oude belastingkantoor. Er zijn daarom “tijdelijke” aanpassingen gemaakt. De Fietsersbond heeft zijn mening gegeven en daarop heeft Zaanstad besloten de Slinger voorlopig niet te openen.

We hebben een goed gesprek met Zaanstad gevoerd over de nieuwe spooroverbrugging voor fietsers en voetgangers, De Slinger.

Als uitgangspunt bespraken we: Zaanstad wil De Slinger graag spoedig openen en niet nog een paar jaar wachten. De Fietsersbond heeft aangegeven dat opening van De Slinger voor haar uitgangspunten (fijnmazige en veilige fietsverbindingen) in de huidige vorm een negatieve impact heeft. De afstand over de Slinger is exact even lang als via de Houtveldtunnel, dus fijnmaziger wordt het er niet op. Wel vinden we het tijdelijke deel van De Slinger minder veilig. De toegang tot de fietsenstalling is ons inziens gewaarborgd door de ingang beneden.

Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat het tijdelijke gedeelte (hierna: “De Haarspeld“) niet geschikt is om met z’n tweeën naast elkaar te fietsen. We hebben naar aanleiding daarvan uitvoerig gesproken over de bochtstralen: die zijn veel kleiner dan minimum gewenst (10 meter), in sommige gevallen zelfs minder dan de helft van wat door het CROW al onaanvaardbaar (5 meter) genoemd wordt.

We hebben daarbij aangegeven dat juist in de combinatie van verschillende soorten fietsers het gevaar schuilt: oudere fietsers, ouders met kinderen, scootmobiels, bakfietsen, bezorgdiensten met elektrische fietsen. We hebben we verschillende snorfietsers op het fietspad (met bord G13, het befaamde “fietspad – dus niet brommen”) naar boven zien rijden in de periode dat we bij het Smidspad stonden te praten.

De normen voor bochtstralen zijn overhandigd; we hebben benadrukt, dat een bochtstraal van 2 meter in een stijgend fietspad, zoals die aanwezig zijn op De Haarspeld, onaanvaardbaar is voor een fietsverbinding. Voor een voetgangersverbinding zou deze uiteraard goed bruikbaar zijn. De Fietsersbond heeft aangegeven dat zij op dit moment, met name gegeven de randvoorwaarden voor de bochten, geen realistische mogelijkheid ziet om De Haarspeld voor fietsers veilig te maken. Zaanstad heeft aangegeven hier goed naar te kijken.

Ook is besproken: de fuik waar het voetgangers in lopen bij de aansluiting van Slinger en Haarspeld; het ontbreken van goede zichtlijnen bij de aansluiting op de Houtveldweg en de relatieve onzichtbaarheid van de trap voor voetgangers vanuit noordelijke richting.

Daarnaast is op het gedeelte bij het NS-station gekeken naar de “shared space”; daar zijn nog verbeteringen te behalen: het voetpad dat ter hoogte van de trap ophoudt leidt voetgangers het fietspad op. Ook verderop lopen voetgangers op het fietsgedeelte. Er zijn nog wat details die voor oplevering afgerond moeten worden (bouwmaterialen en hekken).

Op het deel bij het Smidspad staat tenslotte een gevaarlijk paaltje. De voorrangssituatie is een aandachtspunt. “Gelijkwaardig” betekent helaas dat het autoverkeer steeds voorrang heeft (want komt van rechts of is rechtdoorgaand op dezelfde weg). Tenslotte is het voor automobilisten waarschijnlijk niet goed zichtbaar dat fietsers hier met hoge snelheid naar beneden komen. Fietsers zien, door de gekozen afscheiding, van de auto’s alleen het dak.

Als laatste – ongerelateerde – punt hebben we gewezen op de bouwhekken die nog steeds gedeeltelijk op de rijbaan van het doorgaande fietspad onder het station staan.

Categorieën