11 juni 2020

Inspreken bij de gemeenteraad van Zaanstad

Geen overleg bij het besluit over afsluiting Zaanse Schans

Wethouder Slegers heeft in de gemeenteraad gezegd dat er met de Fietsersbond overleg is geweest over de omleidingsroute die nodig was vanwege afsluiting van de Zaanse Schans. En later herhaalde hij dat de Fietsersbond betrokken is geweest bij die afsluiting.
Dit klopt niet en daarom heeft onze woordvoerder Sonja Puhl in de raad gesproken en heeft ze precies uitgelegd welke contacten er geweest zijn.

Dit is wat Sonja heeft gezegd:

Wij willen deze gelegenheid graag gebruiken om helderheid te verschaffen over de rol van de Fietsersbond in de afgelopen weken met betrekking tot de afsluiting van het fietspad over de Zaanse Schans in het kader van de noodverordening.
De wethouder heeft uw raad verteld dat er met de Fietsersbond is overlegd over de omleidingsroutes voor de afsluiting van dit fietspad.
Dit klopt niet. We hebben met de betrokken ambtenaren één overleg gehad over het fietspad van de Zaanse Schans. Dat was op 18 mei. Daarin werd ons meegedeeld dat er in verband met het anderhalvemeterbeleid nog geen beslissing was genomen over de afsluiting van dit fietspad . Er zou een plan komen. We zouden er nog van horen. De dag er na bleek het fietspad opeens veranderd te zijn in een gecombineerd fiets- en voetpad.

Na dit overleg met de betrokken ambtenaren van 18 mei zijn er tien e-mails betreffende de Zaanse Schans heen en weer gegaan. Op 28 mei vroegen wij in één van deze e-mails naar de mogelijke omleidingsroutes maar daar hebben we geen antwoord op gekregen. Pas op 4 juni ontvingen wij het aanwijzingsbesluit met de omleidingsroutes. Die waren twee dagen eerder op 2 juni vastgesteld en waren dus voor ons een voldongen feit. Er is dus niet met ons overlegd over de omleidingsroutes voor het fietspad van de Zaanse Schans, en wij storen ons dan ook aan de mededeling vorige week donderdag van de wethouder aan uw Raad dat dat wel zo was. Het suggereert dat dat wij akkoord waren met de omleidingsroutes en dat is niet correct, wij vinden die routes gevaarlijk.

Afgelopen maandag lazen we opnieuw over onze betrokkenheid bij de Zaanse Schans in een gemeentelijk persbericht. Maar als je achteraf wordt geconfronteerd met voldongen feiten is dat geen betrokkenheid bij besluitvorming.
We verzoeken de gemeente om zorgvuldiger om te gaan met wat naar buiten wordt gebracht over de rol van de Fietsersbond bij de besluitvorming. De gemeente Zaanstad heeft er toch ook alle belang bij om als een betrouwbare overlegpartner gezien te worden.
In dat kader beoordelen wij de aanstelling van de fietscoordinator begin van dit jaar als zeer positief. Wij hopen en verwachten dan ook dat we via hem eerder, vaker en meer inhoudelijk bij de besluitvorming worden betrokken.

Tot slot wil ik nog een inhoudelijke opmerking maken over de fietsroute over de Zaanse Schans:
U kent allemaal het belang van de fietsroute maar toch wij willen nogmaals beklemtonen dat die fietsroute niet alleen de mooiste maar eigenlijk ook de veiligste verbinding is tussen Zaandijk en Wormer / Wormerveer. Serieuze alternatieven zijn er in feite niet. Daarnaast overstijgt de route het stedelijk belang. Het is immers ook een regionaal fietspad en het is ook onderdeel van de landelijke LF-route 7 die loopt van Maastricht tot Schoorl. We hopen dat u dit meeweegt in uw besluiten rond dit fietspad.

Sonja heeft de raadsleden een overzicht gegeven van al het emailverkeer rondom de Zaanse Schans.

Categorieën