Ook fietsers hebben te maken met 1,5 meter

Corona

Hoe houden fietsers anderhalve meter afstand?

Minder mensen zullen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en meer mensen stappen op de fiets. Vooral als de middelbare scholen weer starten is het belangrijk dat je veilig en op afstand kunt fietsen.
Overal wordt nagedacht welke maatregelen hierbij helpen. Ook wij hebben beraadslaagd (ja, op afstand). Eerst opmerkingen over het vergroten van de beschikbare ruimte, daarna over het afstellen van verkeerslichten.

De nieuwe bruggen in het centrum van Zaandam hebben veel te smalle fietspaden, maar er is vooral rond schooltijden en op marktdagen veel fietsverkeer. Maak er niet-verplichte-fietspaden van. Dat houdt in dat fietsers niet verplicht zijn hiervan gebruik te maken en snelle fietsers en fietsers die anderen inhalen op de rijbaan mogen rijden.
Maak van het Zuideinde en Dubbelebuurt in Wormerveer fietsstraten en pas de maximumsnelheid aan tot 30 km/uur. Fietsers hebben dan genoeg ruimte om de 1,5 meter te respecteren.
Geef bijvoorbeeld in Wormer fietsers bij de oversteek van Rigastraat naar Zaandammerpad voorrang op auto’s in noordelijke richting. Dat voorkomt opstoppingen in het opstelvakje.
Meer voorbeelden in de download.

Daarnaast helpt het als verkeerslichten aangepast worden. Zoals in Zaandijk bij de spoorovergang Guisweg. Geef fietsverkeer vaker groen en als de spoorbomen weer open gaan moet het verkeerslicht over de Provincialeweg voor fietsers op groen staan. Dat voorkomt file-vorming.
In Koog aan de Zaan is de situatie bij de kruising Provincialeweg en de Leliestraat slecht. Fietsers blokkeren hier makkelijk het snelfietspad. Daarom vaker groen voor fietsers, bijvoorbeeld tweemaal groen per cyclus.
Opnieuw meer voorbeelden in de download.

De regering heeft een protocol opgesteld voor fietsers bij scholen. En het is leerzaam om te zien hoe resoluut Amsterdam de verkeerssituatie aanpast om ruimte te geven aan fietsers. Klik hier.

We hebben een lange lijst opgesteld met heel concrete aanbevelingen. We gaan met de gemeenten bespreken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden.

msword ⋅ 47 KB

Coronamaatregelen, voorstellen Fietsersbond Zaanstreek

Download

Categorieën