Omleiding bij vervanging Wilhelmina- en Beatrixbrug

De sluizen in de Zaan worden verbreed. Daarom gaat 23 september de Wilhelminabrug eruit en 11 januari bovendien de Beatrixbrug.

Vanaf januari 2020 zijn beide bruggen weg, er komt een tijdelijke pontonbrug. Als deze voor schepen geopend wordt duurt het een kwartier voordat hij weer dicht is.
De Fietsersbond heeft aanbevelingen gedaan voor deze situatie die een klein half jaar duurt.

Openingstijden pontonbrug

Heel belangrijk vindt de Fietsersbond om in de ochtendspits op de doordeweekse dagen de brug van 7.00 uur tot 9.00 uur toegankelijk te houden. Daarna de brug op vaste tijden (zo nodig) elk heel uur maximaal een kwartier te sluiten, bijvoorbeeld van xx.00 tot xx.15 uur. Wellicht zal hiertoe de sluis voor pleziervaart gesloten moeten worden gedurende de periode dat de pontonbrug gebruikt wordt.
In de avondspits moet de pontonbrug toegankelijk zijn tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Op de zaterdag is het belangrijk om de brug open te houden tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Verder stellen wij dezelfde openingstijden voor als hierboven genoemd op de doordeweekse dagen.
Uiteraard is de communicatie over deze tijden naar het publiek toe heel belangrijk.

Verwijzingen omleidingen

De verwijzingen via omleidingsborden hoeven wat ons betreft niet zo uitgebreid. Borden bij de Dam en bij de hoek Gracht /Westzijde volstaan. Tegelijkertijd kan op deze plek het signaleringslicht komen voor fietsers om te waarschuwen dat de Wilhelminabrug openstaat. Overigens is dit ook belangrijk als de reconstructie van het sluizencomplex is afgerond.

Oostkant

Wij zijn er groot voorstander van om fietsers gebruik te laten maken van de voetgangers-omleiding langs de Oostkade met fietsgoten langs de trap . Waarbij geldt dat fietsers te gast zijn. Deze route is met name voor kwetsbare fietsers belangrijk.

Fietsstroken S. Lohmanstraat

De fietsstroken die getekend zijn op de Savornin Lohmanstraat juichen wij toe. Wij adviseren wel om deze stroken zo breed mogelijk te maken, minimaal 185 cm, de verhoogde fietspaden weg te halen en de stroken door te trekken bij het kruispunt Peperstraat. Er kan dan ook gelijk een OFOS voor de brug worden gemaakt.
Daarnaast adviseren wij deze straat 30 km/uur te maken.

Damgebied

Dat fietsers over de Dam kunnen fietsen, vinden wij een goed idee. Wij adviseren om òf met gele wegverf de route voor fietsers te leiden, òf met graffiti logo´s “fietsers te gast” te tekenen. Wij raden het ten zeerste af om hekken te plaatsen bij het Damgebied.

De Pontonbrug

De bocht in de hellingbaan-ponton aanpassen, minder haaks maken.
Een fysieke scheiding fiets / voetganger aangeven door middel van kleur.

Categorieën