Veiliger en gemakkelijker het spoor over

Op weg naar school staan veel leerlingen te wachten om de Provincialeweg over te steken, de achtersten staan dan bijna op het spoor.

De Fietsersbond stelt een onderzoek voor naar een extra dubbelzijdig fietspad bij de spoorwegovergang Guisweg. Aan de noordzijde ligt een fietspad, een extra fietspad aan de zuidzijde tussen de Wezelstraat en de Provincialeweg (zie kaartje) leidt tot snellere en veiligere doorstroming. Met dit dubbelzijdige fietspad verbetert de situatie voor fietsers aanmerkelijk.
Een dubbelzijdig fietspad aan de zuidkant van de spoorwegovergang verandert de fietsstromen in gunstige zin.
• Fietsers die vanuit Rooswijk rechtsaf de Provincialeweg op gaan blokkeren dan niet het altijd drukke stoplicht. Hetzelfde geldt voor fietsers komend vanuit Koog die linksaf naar Rooswijk gaan.
• De Guisweg hoeft niet tweemaal overgestoken te worden door fietsers vanuit de Koog naar het zwembad en sportvelden aan de Wezelstraat.
• Spreiding van de fietsers die de spoorbaan overgaan en dus minder opstopping op het spoor aan de noordzijde.
• Scholieren, NS reizigers, zwembad- en sportveldbezoekers zullen dit fietspad gaan gebruiken.

Guiswegovergang-dubbel-fietspad

Er is een tijdelijke oplossing nodig voor de vaak chaotische taferelen met auto’s op de fietsoversteek vanaf de Jan Mulderstraat over de Guisweg naar de Wezelstraat. Zolang er geen structurele oplossing is, bijvoorbeeld met het dubbelzijdige fietspad, stelt de Fietsersbond voor om een kruis op de fietsoversteekplaats te zetten. Dit weerhoudt een deel van de automobilisten om er stil te staan.