Fietstunnel Guisweg moet er wel komen

De fietsersbond Zaanstreek staat niet achter het besluit van B&W om af te zien van de aanleg van de fietstunnel.

De beslissing van B&W van Zaanstad om de tunnel niet te bouwen is mede gebaseerd op een gering aantal geregistreerde ongelukken terwijl de gemeente zelf aangeeft dat deze zogenaamde harde cijfers helemaal niet hard zijn. Veel ongelukken zijn namelijk niet geregistreerd. Bovendien zijn dit cijfers over de afgelopen jaren. ProRail meldt dat de komende jaren veel meer treinen gaan rijden. Fietsers, honderden scholieren, moeten dan veel vaker voor de spoorbomen wachten. De kans bestaat dat scholieren hier niet het geduld voor hebben en dat er daardoor dan ernstige ongelukken ontstaan. Dit risico wordt weggenomen door de bouw van de fietstunnel.

Bovendien staat het soms zo vol met fietsen dat degene die als laatste aansluit gedwongen is op of vlakbij de rails te gaan staan, zoals op de foto van het Noordhollands Dagblad te zien is. De fietsersbond vindt het belangrijk dat fietsers op een comfortabele, snelle en veilige manier hun eindbestemming kunnen bereiken. De fietstunnel onder het spoor en de Provincialeweg door bij de Guisweg, is voor fietsers daarom een ideale oplossing..

De Fietsersbond hoopt dat B&W dit besluit herziet en wil graag met B&W in gesprek om te bespreken wat er nodig is om hier een veilige oversteek voor fietsers te maken.