Verkiezingsprogramma’s gemeenteraad 2018

In de aanloop naar de verkiezingen in maart 2018 heeft de Fietsersbond afdeling Zaanstreek een notitie aan alle politieke partijen in Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gestuurd. Met het verzoek de onderwerpen die de Fietsersbond van belang acht voor een veiligere gemeente in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

De fiets staat voor een beter mobiliteitsbeleid en draagt ook in hoge mate bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaat. Fietsen is gezond voor de omgeving maar ook voor het individu, voor jong en oud.
Bij plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgegaan van de fiets. De snelheid moet in binnenstedelijk gebied overal 30 km/uur zijn, 50 km/uur is niet veilig.
Fietspaden moeten breed zijn, geen obstakels, duidelijke belijning, goed verlicht en uitgevoerd in asfalt of beton. Geen vluchtheuvels op de rijbaan want hierdoor worden fietsers vaak weggedrukt.
De parkeervoorzieningen voor fietsen moeten uitgebreid worden.
Bevoorrading van de winkels in het centrum en in de woonkernen dient aan banden te worden gelegd en alternatieve bevoorradingswijzen dienen met belanghebbende partijen te worden onderzocht.
De volledige aanbevelingen hieronder.

msword ⋅ 57 KB

aanbevelingen 2018 Oostzaan

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 38 KB

aanbevelingen 2018 Wormerland

Download

msword ⋅ 61 KB

aanbevelingen 2018 Zaanstad

Download