Wethouder: bij 30 km kan Westzijde geen voorrangsweg zijn

Is dat waar of niet waar?

Voorrang
Demissionair wethouder Verschuren zegt dat een voorrangsweg nou eenmaal niet bestaat in een dertigkilometergebied (NHD 8 juni).
Dat is waar, MÁÁR …

Er bestaat een eenvoudige mogelijkheid om een hoofdweg bij 30 km voorrang te geven, en dat weet Zaanstad. De uitritconstructie vanuit de Zeemansstraat zorgt ervoor dat het verkeer op de Westzijde voorrang heeft. Zowel de Westzijde als Zeemansstraat liggen in een 30 km-zone. De uitrit is eind 2017 in opdracht van Zaanstad aangebracht. Zie foto.

Wzijde-30-Zeemansstraat-3
Uitritconstructie Zeemansstraat

Als je van het Papenpad de Westzijde volgt tot de Botenmakersstraat, nu helemaal 50 km-gebied, kom je achtereenvolgens tegen Reigerstraat, Ooievaarstraat, Langestraat, Stuurmanspad, Parkstraat, Tuinstraat en de Klokbaai. Vrijwel alle zijstraten zijn voorzien van een uitritconstructie zoals bij de Zeemansstraat en daardoor heeft de Westzijde voorrang. Op de foto de Ooievaarstraat.

Wzijde-30-Ooievaarstraat-3
Uitritconstructie Ooievaarstaat

De uitritconstructies worden al heel lang gebruikt om de Westzijde voorrang te geven. Als het een 30 km-zone wordt kan de bestaande situatie gehandhaafd worden met de Westzijde in de voorrang.
De Westzijde moet voorrang hebben, anders wordt de doorstroming belemmerd.
De Klokbaai en het Papenpad zijn kruisingen met haaientanden, ook daar heeft het verkeer op de Westzijde voorrang.
De kruising bij Verkade laten we even buiten beschouwing, deze zal helemaal veranderen.

Veilig bij 30
Verschuren heeft vele malen betoogd dat bij 30 km een onrustige situatie ontstaat die juist gevaarlijker is. Hierboven geven we aan dat de voorrangssituatie kan blijven bestaan, de 30 km-situatie is even rustig als voorheen.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is er na uitgebreid en gedegen onderzoek van overtuigd dat 30 veiliger is dan 50. Duurzaam Veilig zegt hetzelfde. Veiliger onder meer door kleinere snelheidsverschillen met de fietsers.
Laat Verschuren aantonen dat 50 km veiliger is dan 30 en als hij dat niet kan is het beter dat hij stopt met dit argument.

Nu al gemiddeld 30
Verschuren zegt dat de gemiddelde snelheid in de Westzijde nu al gelijk is aan die in een dertigkilometerstraat. Een mooie kans om deze snelheid dan nu vast te leggen in een 30 km-zone. Zo voorkom je dat hij toch weer groter wordt als de hobbelige straat er weer fris en fruitig bij ligt.

msword ⋅ 7 MB

Westzijde-30-km-en-in-de-voorrang

Download

Categorieën