Update Westzijde 30 km/uur

Al tweemaal is de stemming in de gemeenteraad over 30 km op het stuk Westzijde van Ruijterveer tot Papenpad uitgesteld vanwege tijdgebrek. Inmiddels hebben we diverse raadsleden gesproken. Een reactie op gemaakte opmerkingen:

Veel gemeenteraadsleden zien het nut van 30 in plaats van 50 km/uur, het is immers aantoonbaar veiliger (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Maar sommigen geven toch de voorkeur aan 50 omdat 30 niet gehandhaafd wordt. Op dit moment is dit aan de orde op het gedeelte van de Westzijde tussen Ruijterveer en Papenpad, omdat dit weggedeelte eind van het jaar opnieuw wordt ingericht.

Veel gemeenten breiden de 30-zone uit. Zij klagen er allemaal over dat het Openbaar Ministerie weigert te handhaven. In het hele land gaan steeds meer stemmen op om wel te gaan handhaven en er is een goede kans dat dit binnen enkele jaren gaat gebeuren.

Los hiervan wordt een 30-zone ingericht op deze lagere snelheid, er zijn mogelijkheden om het verkeer af te remmen door een goede indeling van de weg. Bij vernieuwing van de weg kost 30 km niets extra, maar als overal in Nederland de snelheid wordt teruggebracht zouden wij op de bochtige Westzijde nog met de ouderwetse 50 km inrichting zitten.

Er leven nogal wat misverstanden.
• Er wordt gesteld dat we niet weten of er minder slachtoffers zijn, maar dat is allang uitgezocht, onder meer door Veilig Verkeer Nederland en het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Het kost meer slachtoffers.
• En het zou een enorme bak met geld kosten, maar dat is niet zo. Natuurlijk moet je niet alles tegelijk willen aanpakken, maar je kunt 30 invoeren als de weg toe is aan een nieuw profiel. Dan kost het niets extra.
• Een volgend misverstand is dat 30 als complicatie heeft dat alle kruispunten gelijkwaardig zijn en er geen voorrangswegen zijn. Dat was de opzet toen de 30-zones werden ingevoerd, maar het is allang losgelaten. Het stuk Westzijde met 30 km tussen Ruijterveer en Vinkenstraat heeft ook na de recente herinrichting voorrang op enkele zijstraten, zoals het Wijnkanspad en Zeemansstraat. De Westzijde kan tot het Papenpad in de voorrang blijven. 30 heeft daardoor geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer.

Ook de ANWB wil meer 30-zones. “Het gaat niet om autootje pesten, het gaat om de veiligheid”, aldus directeur Van Bruggen.

Er wordt geklaagd over het gedrag van fietsers. Maar deze fietsers hebben ook verkeerd gedrag als ze achter een autostuur zitten of als ze voordringen bij het instappen in een volle trein.
Het gedrag van sommige fietsers mag nooit als argument gebruikt worden om geen veiligere weg-inrichting te maken.

Lees hier alle argumenten voor 30 km/uur.

Categorieën